November 16, 2018

Om Yogalistic

Yogalistic AB

Yogalistic är en modern yogastudio som återfinns i hjärtat av Västerås innersta stadskärna. Visionen är skapa ett ”yogamunity” där alla som Yogalistic involveras med kan inspireras och utmanas i att utveckla sin väg mot sund fysisk och mental hälsa.

På så vis bidrar Yogalistic till ett hållbart välbefinnande i samhället.

Yogalistics affärside bygger på ett holistiskt synsätt som syftar till att vara det naturliga valet för den som vill utveckla sund fysik och mental hälsa genom yogarelaterad träning

Yogalistic är en studio som är djupt rotad i de värderingar som verksamheten är byggd utifrån;
”Allt vi gör ska genomsyras av öppenhet, hållbarhet och ett utmanande tankesätt”

Våra värderingar

Öppen
Våra kunder och samarbetspartners blir bemötta på ett öppet, fördomsfritt och engagerat sätt, alla är välkomna precis som de är

Hållbar
YogaListic värnar om hållbarhet för individen, samhället och jorden och förmedlar detta på ett trovärdigt sätt

Utmanande
Alla som har med YogaListic att göra ska uppleva att de utmanas just där och då, både mentalt och fysiskt