Välkommen till Yogalistic

Vi finns på Storagatan 1e centralt i Västerås

Yogalistic Studio skapar en modern club & studio för yoga & holistiskträning i en snygg konceptuell miljö. Vi tror starkt på att rörelse i kroppen ger oss hållbar och långsiktig hälsa för såväl individ som samhälle. Vi bidrar gärna till den utvecklingen genom ett holistiskt speglat synsätt.

Vill du uppleva vår vision som medlem eller som del av vårt team? Kontakta oss!