January 8, 2019

Våra villkor

Covid-19, med anledning av rådande läge, kör vi våra klasser med begränsat antal platser. Städning av studio, toaletter och duschar, görs innan varje klass. Mattor och andra “verktyg” sprejas innan och efter varje klass. Har du egen matta, ta med den.

Det finns även mattor att köpa på studion.
Kom gärna ombytt. Vid minsta symtom på förkylning, stanna hemma. Det gör vi.

Varmt välkomna!

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Yogalistic AB och mellan den fysiska personen eller juridiska (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person/juridisk. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 14 år. Om du är mellan 14-16 år tränar man med målsman.

Gällande specifika barnklasser (Listic Young) innebär begränsningen i ålder istället satt till ett åldersspann mellan 7 och 14 år för tillgång till klasserna. Det rekommenderas dock att föräldrar är kvar i Yogalistic AB:s lokaler under tiden som barnet vistas i studion.

Distansavtalslagen
Yogalistic AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Yogalistic AB om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter på Yogalistic AB.

3. Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Yogalistic ABs personal varje gång kunden besöker Yogalistic AB. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Yogalistic ABs personal.

4. Avtalstid och uppsägning

Yogalistic AB erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid.

Listic Life medlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:
Medlemskapet kostar 699 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning via mail.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.
Listic Life medlemskap ger fritt antal träningspass/månad.

Listic Flex medlemskap
Medlemskapet kostar 180 kr/mån + 80 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid (180 kr debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter). Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.Listic Flex medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad.

Listic Flex Företag Medlemskap
Gäller upp till 10 anställda:
Medlemskapet kostar 1000 kr/mån + 80 kr/träningstillfälle och har ingen bindningstid (debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter). Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Step-in Företag medlemskap 1000 kr/mån ( debiteras månadsvis i förskott) + 80 kr per träningstillfälle (debiteras dagen efter) Listic Flex Företag medlemskap begränsar inte antalet träningspass/månad. Företag med fler än 10 anställda erbjuds Listic Flex medlemskap efter individuell offert.

Listic 10 gånger
Kostar 1599 kr och gäller för bokning av 10 klasser under en period av 3 månader

Listic 3 gånger
Kostar 495 kr och gäller för bokning av 3 klasser under en period av 3 månader

Listic 1 gång
Kostar 250 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

Listic Young
Kostar 395 kr för 3 gånger under en period av 3 månader och 1195 kr för 10 ggr under en period av 6 månader

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 120 minuter innan start. Annars debiteras 50 kr.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.

5. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

6. Prisändringar

Yogalistic AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

7. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Yogalistic AB en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Yogalistic AB skulden till inkasso. Yogalistic AB har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Yogalistic ABs konto. Om Yogalistic AB inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Yogalistic AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapen på Yogalistic AB har ingen bindningstid. Dock skall medlemmen informera om uppsägning på anläggningen.
Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad.

9. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Yogalistic AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Yogalistic AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

10. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Yogalistic AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Yogalistic AB ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

11. Praktiska ändringar

Yogalistic AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Yogalistic ABs hemsida.

12. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Yogalistic AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Yogalistic AB för överföring till denne.

14. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningar är kunden solidariskt betalningsansvarig.