May 29, 2019

PT med Maria

Maria Ekman

Maria har varit verksam som Yogalärare i 15 år. Ännu längre har hon varit grupptränare inom dans och olika gruppträningsformer. Hon har varit anlitad och uppskattad instruktör på många av våra stora träningskedjor. Genom åren har hon gått igenom ett flertal yogautbildningar och holistictränarutbildningar. Senaste i raden var Advanced Intensive 30h TT, David Regelin, NYC, där fokus låg på assistering, samt analys av hur du tar en kropp och dens optimala funktion utifrån individens möjligheter med yoga som verktyg. Att undervisa yoga och därmed ha fått tillgång till många olika individers kroppstyper och rörelsemönster, samt den egna yogapraktiken har lärt Maria mest. Med tiden har hon utvecklat ett öga för hur hon kan utveckla och få andra att komma vidare i sitt yogautövande. Fysiskt, men också med stark koppling till det mentala, det hänger såklart ihop. Maria är övertygad om att den största kunskapen om hur vår kropp fungerar är den som vi utvecklar inom oss själva, men att man ibland behöver inspiration och en handfast guidning för att ta sig till nästa nivå.

Under 1 timme med Maria, guidar hon dig tydligt och pedagogiskt till en djupare förståelse av ditt andningsflöde, ditt rörelsemönster och för hur just din kropp arbetar och fungerar i rörelse och i de olika yogapositionerna. Tillsammans skapar ni en förståelse för hur du kan utvecklas och ta ett steg framåt i din yogaträning, always baby steps!

Varmt välkommen mot utveckling och förståelse av din egen kropp!